Logo
Nazwa Ilość Wartość
Razem 0,00 zł
Brak produktów w koszyku
Przejdź do koszyka
Gratisy GRATIS DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA!!!

Uczestnicy szkolenia bhp 

Powrót do oferty

Uczestnicy szkolenia bhp Szkolenie dla osoby wyznaczonej do ewakuacji (art. 2091 KP) za 10zł

Uczestnicy szkolenia bhp Szkolenie dla osoby wyznaczonej do Pierwszej Pomocy (art. 2091 KP) 10zł

Uczestnicy szkolenia bhp Wzór Oceny Ryzyka Zawodowego dla pracowników biurowcych (Risk Score wg. PN)

* dokumenty wraz z oceną ryzyka w PDF są do pobrania po zalogowaniu do kursu.
 
Gratisy  DODATKI SPECJALNE !!! : Gratisy BHP Związane z zatrudnieniem:
* Prezentacja komputerowa  do samodzielnego  prowadzenia instruktażu wstępnego ogólnego 
* Karta szkolenia wstępnego
* program instruktażu wstępnego ogólnego
* program szkolenia wstępnego stanowiskowego
* Instrukcja Pierwszej Pomocy
* Wzorcowa Ocena Ryzyka Zawodowego metodą Risc Score

 

* regulamin pracy
* regulamin wynagradzania
* regulamin przydziału odzieży ochronnej
* tabela przydziału odzieży ochronnej
* karta ewidencji odzieży i obuwia roboczego
* wniosek o wydanie nowych środków ochrony
* skierowanie pracownika na badania lekarskie wstępne
* skierowanie pracownika na badania kontrolne

Gratisy BHP  Dokumentacja powypadkowa: Gratisy BHP Choroby zawodowe:

 

* protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków
* statystyczna karta wypadku
* protokół wysłuchania świadka
* protokół wysłuchania poszkodowanego
* protokół przesłuchania świadka / poszkodowanego
* notatka służbowa z oględzin miejsca wypadku
* decyzja o powołaniu zespołu powypadkowego
* wniosek do ZUS o skierowanie na komisję
* karta danych osobowych poszkodowanego w wypadku
*       Akta w sprawie wypadku przy pracy/zrównanego z wypadkiem przy pracy (strona tytułowa)
*       Informacje świadka wypadku przy pracy
*       Karta kosztów wypadków przy pracy
*     Karta oceny ryzyka zawodowego wg Polskiej Normy PN*N*18002:2000 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, w skali 5*stopniowej
*       Karta wypadku
*       Karta wypadku w drodze do lub z pracy
*       Polecenie powypadkowe 
*       Protokół powypadkowy ucznia
*       Protokół oględzin miejsca wypadku przy pracy 
*       Rejestr wypadków przy pracy
*       Rejestr wypadków uczniów
*       Skierowanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
*       Statystyczna karta wypadku przy pracy/traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy z objaśnieniami
*       Wyjaśnienia poszkodowanego w wypadku przy pracy
*       Zarządzenie pracodawcy o powołaniu zespołu powypadkowego
*       Zawiadomienie o wypadku przy pracy 

 

* rejestr chorób zawodowych
* rejestr badań czynników szkodliwych i niebezpiecznych
* karta pomiarów czynników chemicznych
* karta pomiarów czynników fizycznych
* zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
*       Informacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym bądź mutagennym
*       Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy z kartą badań i pomiarów czynników szkodliwych
*       Rejestr pracowników narażonych na działanie czynników rakotwórczych (włókien azbestu)
*       Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się pracownika od wykonywania pracy wskutek występujących zagrożeń
*       Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się pracownika od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej
*    Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
*       Informacja o zapoznaniu pracownika z ryzykiem zawodowym
*       Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z pracą w zakładzie pracy
*       Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby
*     Wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych – prace ziemne na terenie działającego zakładu pracy
*     Karta oceny ryzyka zawodowego
*     Zaświadczenie o wykonywaniu przez pracownika zewnętrznego pracy na terenie kontrolowanym
*  Informacja o oddaleniu się pracownika 

Gratisy BHP  Dokumenty ogólne BHP: Gratisy BHP  Dokumentacja PIP, PIS:

*      Codzienny raport techniczny wózka jezdniowego 

*      Karta ewidencji odpadu z objaśnieniami
*      Karta ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
*      Karta izolacyjnego sprzętu ochronnego używanego
*      Karta przekazania odpadu z objaśnieniami
*      Karta zgłoszeniowa na szkolenie w zakresie obsługi maszyn budowlanych
*      Kartoteka elektronarzędzia
*      Książka szkolenia wstępnego na stanowisku pracy w dziedzinie bhp (instruktażu stanowiskowego)
*      Porozumienie o współpracy 2 pracodawców, których pracownicy wykonują prace 
*      Protokół kontroli złomu
*      Protokół odbioru technicznego rusztowania
*      Protokół sprawdzenia kwalifikacji kierowcy wózka 
*      Protokół utraty/zniszczenia/przedwczesnego zużycia odzieży roboczej/obuwia roboczego/środków ochrony indywidualnej
*      Skierowanie na badania profilaktyczne
*      Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji przez Urząd Dozoru Technicznego
*      Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń, instalacji i sieci
*      Zarządzenie pracodawcy o powołaniu komisji bhp

 

*       Karta oceny narażenia zawodowego w związku ze zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej
*       Karta zgłoszenia jednostki lokalnej lub zmiany cech objętych zgłoszeniem do okręgowego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy
*       Karta zgłoszenia pracodawcy do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego Państwowej Inspekcji Sanitarnej
*       Karta zgłoszenia pracodawcy lub zmiany cech objętych zgłoszeniem do okręgowego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy
*       Odpowiedź na nakaz Państwowej Inspekcji Pracy
*       Prośba o uchylenie decyzji zawartych w nakazie Państwowej Inspekcji Pracy
*       Prośba o zmianę terminu realizacji decyzji inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy
*       Zakładowa księga zaleceń i uwag zakładowego społecznego inspektora pracy
*       Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej z objaśnieniami
*      Protokół kontroli kompleksowej stanu bhp
*      Protokół kontroli problemowej/wycinkowej stanu bhp

Uczestnicy szkolenia bhp
Powrót