Logo
Nazwa Ilość Wartość
Razem 0,00 zł
Brak produktów w koszyku
Przejdź do koszyka
Dodaj do koszyka

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Certyfikat PDF dostępny online od ręki!

NIGDY NIE BYŁO TAK ŁATWO - ZALOGUJ SIĘ I ZALICZ TEST!

Szkolenia są przygotowane w 100% przez Naszych Specjalistów BHP.
Gwarancja zgodności z przepisami. Certyfikat uznawany przez PIP !

Mega Gratiy!

Kurs dla osoby wyznaczonej do ewakuacji i PPOŻ (art. 2091 KP) za 10zł
Kurs dla osoby wyznaczonej do udzielania Pierwszej Pomocy (art. 2091 KP) za 10zł
*dodatkowe szkolenia należy wybrać w trakcie składania zamówienia lub zgłosić mailem
Skrypt pt. "Niezbędnik BHP"
z materiałami do wydruku!!!
Ocena Ryzyka Zawodowego
- wzorcowa dla stanowisk biurowych
(Risk Score wg. PN)
Ponad 100 wzorów dokumentów BHP - w tym dokumentacja powypadkowa, regulaminy pracy, wynagradzania i przydziału odziezy roboczej, wzory zaświadczeń, rejestr wypadków, zgłoszenia do organów nadzoru i wiele innych. >>> zobacz szczegóły gratisów

UWAGA! Przy wpłacie szybkimi płatnościami natychmiastowy dostęp!

W cenie:

dostęp do szkolenia, egzamin, certyfikat, przesyłka, pomoc i konsultacje, gratisy
Nie doliczamy żadnych dodatkowych kosztów!

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Podstawa prawna:

Rozp. MGiP w sprawie szkolenia BHP  [Dz.U.04.180.1860, z późn. zm. ]
GWARANCJA SATYSFAKCJI I ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI

Dokumentacja:

Certyfikat zgodny z ww. rozporządzeniem i polskim prawem +
program szkolenia + niska faktura - WAŻNE 5 LAT 
- przesłane pocztą.

Wzór zaświadczenia:
  Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP

Sposób organizacji szkolenia:

E-learning bhp - szkolenie online na nowoczesnej platformie edukacynej, z wykorzystaniem multimedialnych lekcji!
Forma: prezentacje multimedialne.
Po wyciszeniu dźwięku szkolenie będzie odpowiednie dla biur typu Open Office!

Szkolenia są przygotowane przez specjalistów XPRIM przy użyciu legalnego oprogramowania  i stanowią Naszą wyłączną własność.

Przykładowe widoki szkolenia:
  
Szkolenie BHP  Szkolenie BHP

Cel szkolenia:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych warunków pracy zgodnie z przepisami. 

Tematy szkolenia

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
- obowiązków w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
- ochrony pracy kobiet i młodocianych,
- profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
- szkolenia w zakresie bhp,
- organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy.
b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka zwiazanego z tymi zagrożeniami.
3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.
5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. zwiadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenie społeczne pracowników).
8. Problemy ochrony przeciwpożarowej.