Logo
Nazwa Ilość Wartość
Razem 0,00 zł
Brak produktów w koszyku
Przejdź do koszyka
Dodaj do koszyka

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Certyfikat PDF dostępny online od ręki!
WYBIERZ JAKOŚĆ I SZYBKĄ REALIZACJĘ  !za--wiadczenie-bhp-jpg_1000

Szkolenia są przygotowane w 100% przez Naszych Specjalistów BHP.

Gwarancja zgodności z przepisami. Certyfikat uznawany przez PIP !

Gratis !

Kurs dla osoby wyznaczonej do ewakuacji i PPOŻ (art. 2091 KP) - 10zł
Kurs dla osoby wyznaczonej do udzielania Pierwszej Pomocy (art. 2091 KP) - 10zł

Skrypt pt. "Niezbędnik BHP"
z materiałami do wydruku!!!Slajd szkolenia BHP
Ocena Ryzyka Zawodowego
- wzorcowa dla stanowisk biurowcych
(Risk Score wg. PN)
Ponad 100 wzorów dokumentów BHP - w tym dokumentacja powypadkowa, regulaminy pracy, wynagradzania i przydziału odziezy roboczej, wzory zaświadczeń, rejestr wypadków, zgłoszenia do organów nadzoru i wiele innych. >>> zobacz szczegóły gratisów

UWAGA! Przy wpłacie szybkimi płatnościami "DOTPAY" natychmiastowy dostęp do materiałów!

 

W cenie:

dostęp do szkolenia, egzamin, certyfikat, przesyłka, pomoc i konsultacje, gratisy

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla praconików inżynieryjno-technicznych

Podstawa prawna:

Rozp. MGiP w sprawie szkolenia BHP  [Dz.U.04.180.1860, z późn. zm. ]
GWARANCJA SATYSFAKCJI I ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI

Dokumentacja:

Certyfikat zgodny z ww. rozporządzeniem i polskim prawem +
program szkolenia + niska faktura - WAŻNE 5 LAT 
- przesłane pocztą.

Przykładowy wzór zaświadczenia:
  Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP

Sposób organizacji szkolenia:

E-learning bhp - szkolenie online na nowoczesnej platformie edukacynej, z wykorzystaniem multimedialnych lekcji!
Forma: prezentacje multimedialne + tekstowe lekcje.
Po wyciszeniu dźwięku szkolenie będzie odpowiednie dla biur typu Open Office!

Szkolenia są przygotowane przez specjalistów XPRIM przy użyciu legalnego oprogramowania  i stanowią Naszą wyłączną własność.

Przykładowe widoki szkolenia:
  Szkolenie BHP  Szkolenie BHP

Cel szkolenia:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych warunków pracy zgodnie z przepisami. 

Tematy szkolenia

1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 
a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
    - praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie
      bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za
naruszenie przepisów lub zasad bhp,
    - odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów
      związanej z wykonywanym zawodem,
    - wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i
      pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higienicznosanitarnych),
    - wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla
      maszyn i innych urządzeń technicznych,
    - systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa
      i higieny pracy,
    - nadzoru i kontroli warunków pracy,
b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i
niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi
zagrożeniami
3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym
w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych
dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe,
technologiczne i organizacyjne)
4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,
urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)
5. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w
projektowaniu
6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru,
awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.